Termini kolokvijuma i ispita

Drugi kolokvijumi biće održani od 11-18. januara 2020.godine.

Januarski ispitni rok : 23.1. – 5.2.2020.godine.

Leave a comment