Dozvolu za rad Fakulteta za projektni i inovacioni menadžment možete preuzeti OVDE.
Uverenje o akreditaciji visokoškolske ustanove možete preuzeti OVDE.
Uverenje o akreditaciji studijskog programa Osnovne akademske studije - Informacioni sistemi i razvoj softvera možete preuzeti OVDE.
Uverenje o akreditaciji studijskog programa Osnovne akademske studije - Projektni menadžment možete preuzeti OVDE.
Uverenje o akreditaciji studijskog programa Master akademske studije - Projektni menadžment možete preuzeti OVDE.
Uverenje o akreditaciji studijskog programa Doktorske studije - Projektni menadžment možete preuzeti OVDE.