bg-blurred.jpg
Ispiti, IS i razvoj softvera

Dana 9.6.2018.god. biće održani sledeći ispiti: I semestar, prva godina Predmet „Uvod u IT“ – početak ispita u 10:00 II semestar, prva godina Predmet „Baze podataka“ – početak ispita u 10:30 V semestar, treca godina Predmet „Projektovanje IS“ – početak ispita u 10:15