bg-blurred.jpg
Početak predavanja – zimski semestar

Predavanja u zimskom semestru za studijski program Informacioni sistemi i razvoj softvera počinju 1. oktobra a za studijski program Projektni menadžment 2. oktobra. Kondenzovana nastava za zaposlene studente studijskog programa Projektni menadžment počinje u subotu 6.10.2018.god. u 9h. Prvi kolokvijumi biće održani 17. i 24.11.2018. a drugi kolokvijumi 12. i 19.1.2019.godine. Januarski ispitni rok počinje […]

Oktobar 2

Termin za polaganje ispita Alati za UP, Softverski paketi i Projektni portfolio menadžment u Oktobar 2 ispitnom roku, je 02.10.2018. u 11:00. Ispit iz predmeta Informatika 1 u Oktobru 2 biće održan 2.10.2018. u 10h.

Rear view of man gesturing with hand while standing against defocused group of people sitting at the chairs in front of him
Raspored predavanja

Raspored nastave – zimski semestar OAS PM 2018 Raspored nastave – zimski semestar OAS IT 2018 Konsultativna kondenzovana nastava – zimski semestar OAS PM 2018 Napomena: od početka decembra, predavanja iz predmeta Projektni menadžment i timski rad održavaće se subotom (kondenzovana nastava) i ponedeljkom.