bg-blurred.jpg
Informatika II, kolokvijum

Prvi kolokvijum iz Informatike 2 biće održan u subotu 6.4. i u četvrtak 11.4.2019.godine. Studenti koji planiraju da polazu kolokvijum, treba za njega da se prijave na e-mail vesna.sobajic@pmc.edu.rs (ime, prezime, kao i da li su nastavu slušali u redovnom terminu ili kondenzovano – subotom). Prijava za kolokvijum traje do četvrtka 4.1.2019.godine, nakon toga biće […]

bg-blurred.jpg
Menadžment ljudskih resursa

Konsultacije sa studentima o izradi seminarskih radova iz predmeta Menadžment ljudskih resursa profesor Dragoljub Raduški držaće svake druge subote u 12h (počev od 23.03.2019) i svakog drugog ponedeljka u 11h (počev od 25.03.2019.godine).