Junski ispitni rok

Junski ispitni rok: od 10. juna 2017.godine, prijava ispita: od 22. maja do 5. juna 2017.godine. Raspored ispita će naknadno biti objavljen.

Upis ocena

Upis ocena u indekse za januarski i februarski ispitni rok iz predmeta : Engleski jezik Teorija upravljanja projektom Organizacija preduzeća Upravljanje investicionim projektima Projektna organizacija Upravljanje kvalitetom Informatika I i II biće održano u subotu, 1.4.2017.god. u periodu od 10:00 do 12:30. Potpisivanje ostalih predmeta biće organizovano naknadno, u dogovoru sa profesorima.