Upis ocena

Upis ocena u indekse za januarski i februarski ispitni rok iz predmeta : Engleski jezik Teorija upravljanja projektom Organizacija preduzeća Upravljanje investicionim projektima Projektna organizacija Upravljanje kvalitetom Informatika I i II biće održano u subotu, 1.4.2017.god. u periodu od 10:00 do 12:30. Potpisivanje ostalih predmeta biće organizovano naknadno, u dogovoru sa profesorima.

Kolokvijumi

Kolokvijumi u letnjem semestru 2016/17 godine biće održani 8.4. i 22.4.2017.god. prema rasporedu koji će naknadno biti objavljen.

Ankete

Obaveštavamo studente, nastavnike, saradnike i nenastavno osoblje da će za potrebe izrade izveštaja o samovrednovanju, u letnjem semestru, biti sprovedene anonimne ankete koje će se odnositi na ocenu svih aspekata kvaliteta u ustanovi.

Obaveštenje

Podsećaju se studenti da sve informacije o rasporedu ispita, predavanja  i kolokvijuma kao i o rezultatima ispita i kolokvijuma mogu pronaći na stranicama sajta koje su za to predviđenje.