DOKTORSKE STUDIJE

Projektni menadžment

Prva godina

Metodologija naučnoistraživačkog rada

Savremeni projektni menadžment

Teorija menadžmenta – Izborni predmet 1

Upravljanje ljudskim resursima na projektu – Izborni predmet 1

(Studenti biraju jedan izborni predmet)

Strategijski projektni menadžment – Izborni predmet 2

Savremene metode upravljanja projektima – Izborni predmet 2

(Studenti biraju jedan izborni predmet)

Druga godina

Upravljanje poslovnim rizikom – Izborni predmet 3

Projekni menadžer i vođenje tima – Izborni predmet 3

(Studenti biraju jedan izborni predmet)

Upravljanje znanjem i organizaciono učenje – Izborni predmet 4

Informaciona podrška upravljanju projektima – Izborni predmet 4

(Studenti biraju jedan izborni predmet)

Doktorska disertacija 1 – Teorijske osnove

Doktorska disertacija 2 – Izrada projekta istraživanja, definisanje teme i prijava teze

Treća godina

Doktorska disertacija 3 – Preliminarno istraživanje

Doktorska disertacija 4 – Sprovođenje istraživanja

Doktorska disertacija 5 – Izrada i odbrana