MASTER STUDIJE

Na našem fakultetu možete upisati akreditovane master studije:

* Projektni menadžment

Cena master studija – 1290 EUR / godina u 12 rata.

U prvu godinu master studija mogu se upisati studenti koji su ostvarili 180 EPSB bodova, a u drugu godinu master studija mogu se upisati studenti koji su ostvarili 240 EPSB bodova (četiri godine školovanja).

Student koji na master akademskim studijama ostvari 60 ESPB stiče stručni naziv: DIPLOMIRANI MENADŽER (180 + 60 ESPB)

Student koji završi master akademske studije (120 ESPB) stiče stručni naziv: MASTER MENADŽER (180 + 120 ESPB)

Mogućnost pohađanja nastave subotom!