Menadžment ljudskih resursa

Konsultacije sa studentima o izradi seminarskih radova iz predmeta Menadžment ljudskih resursa profesor Dragoljub Raduški držaće svake druge subote u 12h (počev od 23.03.2019) i svakog drugog ponedeljka u 11h (počev od 25.03.2019.godine).

Leave a comment