Osnove finansija

Predavanja iz predmeta Osnove finansija dana 25.5. i 26.5.2018.god. neće biti održana. Studenti kojima su neophodne konsultacije mogu da se obrate na e-mail: dragana.beslicns@gmail.com .

Leave a comment