Osnovne studije, I godina

U petak 31.3. predavanje iz predmeta Teorija upravljanja projektima počinje u 9h.

Leave a comment