OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Projektni menadžment

I semestar

Menadžment

Osnove ekonomije

Informatika I

Engleski jezik I

II semestar

Teorija upravljanja projektom

Matematika

Informatika II

Engleski jezik II

III semestar

Strategijski menadžment

Alati za upravljanje projektima

Teorija organizacije

Osnove finansija

IV semestar

Osnove marketinga

Softverski paketi za upravljanje projektima

Upravljanje ljudskim resursima – Izborni predmet

Upravljanje promenama u projektu – Izborni predmet

Upravljanje rizikom projekta – Izborni predmet

(Studenti biraju dva izborna predmeta)

Praksa

V semestar

Upravljanje investicionim projektima

Projektni menadžer i timski rad

Program menadžment – Izborni predmet

Upravljanje projektima u javnom sektoru – Izborni predmet

Preduzetništvo – Izborni predmet

(Studenti biraju dva izborna predmeta)

VI semestar

Projektni portfolio menadžment

Upravljanje informatičkim projektima

Projektna organizacija – Izborni predmet

Izrada biznis plana – Izborni predmet

Upravljanje komunikacijama u projektu – Izborni predmet

(Studenti biraju dva izborna predmeta)

Završni rad

Informacioni sistemi i razvoj softvera

I semestar

Matematika za informatičare

Osnove programiranja

Uvod u informacione tehnologije

Uvod u informacione sisteme

II semestar

Verovatnoća i statistika

Osnove kompjuterskih nauka

Baze podataka

Objektno programiranje

III semestar

Diskretna matematika

Fundamentalni algoritmi

Operativni sistemi

Upravljački informacioni sistemi

IV semestar

Internet programiranje

Softversko inženjerstvo

Mobilne aplikacije – Izborni predmet

Osnove upravljanja projektima u IT – Izborni predmet

Preduzetništvo u IT – Izborni predmet

Upravljanje promenama u IT projektima – Izborni predmet

(Studenti biraju dva izborna predmeta)

Stručna praksa

V semestar

Metodologije razvoja softvera

Projektovanje informacionih sistema

Arhitektura poslovnih sistema – Izborni predmet

Upravljanje softverskim projektima – Izborni predmet

Razvoj poslovnih informacionih sistema – Izborni predmet

Elektronsko poslovanje – Izborni predmet

(Studenti biraju dva izborna predmeta)

VI semestar

Softverski paketi za upravljanje projektima

Upravljanje projektima uvođenja informacionih sistema

Projektni menadžer i timski rad – Izborni predmet

Upravljanje bezbednošću informacija – Izborni predmet

Upravljanje rizicima softverskih projekata – Izborni predmet

(Studenti biraju dva izborna predmeta)

Završni rad