OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Projektni menadžment

I semestar

Menadžment

Osnove ekonomije

Informatika I

Engleski jezik I

II semestar

Teorija upravljanja projektom

Matematika

Informatika II

Engleski jezik II

III semestar

Strategijski menadžment

Alati za upravljanje projektima

Teorija organizacije

Osnove finansija

IV semestar

Osnove marketinga

Softverski paketi za upravljanje projektima

Upravljanje ljudskim resursima – Izborni predmet

Upravljanje promenama u projektu – Izborni predmet

Upravljanje rizikom projekta – Izborni predmet

(Studenti biraju dva izborna predmeta)

Praksa

V semestar

Upravljanje investicionim projektima

Projektni menadžer i timski rad

Program menadžment – Izborni predmet

Upravljanje projektima u javnom sektoru – Izborni predmet

Preduzetništvo – Izborni predmet

(Studenti biraju dva izborna predmeta)

VI semestar

Projektni portfolio menadžment

Upravljanje informatičkim projektima

Projektna organizacija – Izborni predmet

Izrada biznis plana – Izborni predmet

Upravljanje komunikacijama u projektu – Izborni predmet

(Studenti biraju dva izborna predmeta)

Završni rad