OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Na našem fakultetu možete upisati jedan od dva akreditovana smera akademskih studija

1. Projektni menadžment

2. Informacioni sistemi i razvoj softvera

Cena osnovnih studija, smer Projektni menadžment – 990 EUR / godina u 12 rata.

Cena osnovnih studija, smer Informacioni sistemi i razvoj softvera - 1250 EUR/ godina u 12 rata.

Moguć je upis u I, II i III godinu osnovnih studija, kao i prelazak sa drugih fakulteta i visokih škola.

Prvu godinu studija mogu da upišu studenti koji imaju završenu četvorogodišnju srednju školu.

Drugu godinu studija mogu da upišu studenti koji imaju završenu jednu godinu studija na nekom fakultetu ili visokoj školi i koji su kompletirali 60 ESPB bodova.

Treću godinu studija mogu da upišu studenti koji imaju završene dve godine visoke škole ili studenti koji su završili dve godine fakulteta i kompletirali 120 ESPB bodova.

Mogućnost pohađanja nastave subotom!