OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Na našem fakultetu možete upisati jedan od dva akreditovana smera akademskih studija

1. Projektni menadžment

2. Poslovni i inovacioni menadžment

Cena osnovnih studija – 990 EUR / godina u 12 rata.

Moguć je upis u I, II i III godinu osnovnih studija, kao i prelazak sa drugih fakulteta i visokih škola.

Prvu godinu studija mogu da upišu studenti koji imaju završenu četvorogodišnju srednju školu

Drugu godinu studija mogu da upišu studenti koji imaju završenu jednu godinu studija na nekom fakultetu ili visokoj školi i koji su kompletirali 60 ESPB bodova

Treću godinu studija mogu da upišu studenti koji imaju završene dve godine visoke škole ili studenti koji su završili dve godine fakulteta i kompletirali 120 ESPB bodova

Mogućnost pohađanja nastave subotom!