Početak i raspored predavanja – letnji semestar

Predavanja u letnjem semestru za studijski program Projektni menadžment počinju 2. marta a za studijski program Informacioni sistemi i razvoj softvera 4. marta.

Raspored nastave – OAS PM letnji semestar 2019

Raspored nastave – OAS IT letnji semestar 2019

Konsultativna_kondenzovana nastava – letnji semestar OAS PM_2019

Leave a comment