Prijave ispita, ispitni rokovi

  • Prijava ispita za septembarski ispitni rok: 1. jula – 23. avgusta 2019. godine.
  • Septembarski ispitni rok: 26. avgusta – 12. septembra 2019.godine.
  • Prijava ispita za oktobarski ispitni rok: 10 – 14. septembra 2019. godine.
  • Oktobarski ispitni rok: 16 – 28. septembra 2019.godine.
  • Oktobar II: 1 – 10. oktobra 2019. godine.
  • Fakultet neće raditi od 20. jula – 20. avgusta 2019.godine.

Leave a comment