Doc. dr Dragoljub Raduški
PROFESOR

Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Magistrirao na Univerzitetu u Beogradu, a doktorirao na Megatrend univerzitetu u Beogradu. U školskoj 2012/2013. godini angažovan je na predmetima u naučnoj oblasti menadžment i projektni menadžment na Visokoj školi strukovnih studija za projektni menadžment, a 2013. godine izabran je za docenta Univerziteta UNION za naučne oblasti menadžment i projektni menadžment. Objavio je nekoliko knjiga iz oblasti menadžmenta i organizacije i više naučnih i stručnih radova iz menadžmenta, projektnog menadžmenta, marketinga i komunikacije.