Doc. dr Ivan Rakonjac

Diplomirao na Mašinskom fakultetu u Beogradu, poslediplomske studije iz oblasti Inženjerstva industrijskih sistema završio na Ecole Centrale Paris. Doktorirao je na Mašinskom fakultetu u Beogradu, a 2013.god. izabran je za docenta Univerziteta UNION za naučne oblasti menadžment i projektni menadžment. U dosadašnjem radu, učestvovao je ili rukovodio realizacijom više projekata u privredi. Objavio više naučnih radova i jednu knjigu, i dva rada u časopisu sa SCI/SSCI liste. Vlada Republike Srbije imenovala je dr Ivana Rakonjca za v.d. direktora Fonda za inovacionu delatnost. Na ovu poziciju on je stupio 28. novembra 2015. godine. Pre toga obavljao je dužnost predsednika Upravnog odbora Nacionalne agencije za regionalni razvoj.

e-mail adresa: ivan.rakonjac@pmc.edu.rs