Doc. dr Ivana Berić

Diplomirala je na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu, Odsek Menadžment, gde je 2008.god. završila i master studije, modul Upravljanje projektima. Iste godine upisala je i doktorske studije na Tehničkom fakultetu u Boru, na kom je 2013.god. odbranila doktorsku disertaciju. Iste godine izabrana je za docenta Univerziteta UNION za naučne oblasti menadžment i projektni menadžment. Poseduje IPMA sertifikat za D nivo. Objavila je jednu knjigu i veći broj naučnih i stručnih radova. Ima četiri rada objavljena u časopisima sa SCI/SSCI liste.

e-mail adresa: ivana.beric@pmc.edu.rs