Doc. dr Katarina Pavlović

Diplomirala Hemijskom fakultetu u Beogradu, na katedri za biohemiju, gde je završila i specijalizaciju. Magistrirala na Fakultetu organizacionih nauka, smer Upravljanje kvaliteta, sa temom „Međulaboratorijska saradnja kao osnov unapređenja kvaliteta rezultata ispitivanja“. Na Fakultetu organizacionih nauka je i odbranila doktorsku disertaciju „Sistem menadžmenta kvaliteta zasnovan na teoriji kompleksnosti“. Od 2014.god. do danas radi kao rukovodilac proizvodnje i rukovodilac HACCP tima u kompaniji Todoxin iz Beograda.
Vreme konsultacija: četvrtak 10:00 – 12:00.

e-mail adresa: katarina.pavlovic@pmc.edu.rs