Prof. dr Goran Kilibarda
Profesor

Diplomirao, magistrirao i doktorirao na na Prirodno-matematičkom fakultetu u Beogradu. Bio je na naučnoj specijalizaciji iz oblasti Diskretne matematike — Teorije automata na Katedri za diskretnu matematiku Mehaničko-matematičkog fakulteta, Moskovskog državnog univerziteta. Zvanja asistenta pripravnika, asistenta, docenta i vanrednog profesora za matematiku stekao je na Tehnološko-metalurškom fakultetu u Beogradu.Saglasno Planu saradnje između Univerziteta u Beogradu i Moskovskog državnog univerziteta, boravio je i radio u Moskvi kao docent na Katedri za matematičku teoriju inteligentnih sistema Mehaniko-matematičkog fakulteta. Radio je na Vojnoj akademiji na radnom mestu nastavnik za matematiku, na Katedri prirodno-matematičkih nauka. Na Univerzitetu odbrane 2012.god. izabran je u zvanje redovnog profesora, i na Univerzitetu Educons 2015. godine

e-mail adresa: goran.kilibarda@pmc.edu.rs