Prof. dr Ljubiša Tančić

Prof. dr Ljubiša Tančić
PROFESOR

Diplomirao na Tehničkoj vojnoj akademiji u Zagrebu, magistrirao na Fakultetu Strojarstva i brodogradnje u Zagrebu, a doktorirao na Vojnotehničkoj akademiji u Beogradu u oblasti Mašinstva i tehničkih nauka. Izabran je za redovnog profesora Vojne akademije 2005. godine, a za redovnog profesora Univerziteta Educons 2015. godine. Bio je mentor ili član komisije u nekoliko doktorskih i magistarskih radova. Objavio je nekoliko knjiga i više radova iz oblasti Tehničkih nauka, Menadžmenta i Projektnog menadžmenta.

e-mail adresa: ljubisa.tancic@pmc.edu.rs