Prof. dr Petar Jovanović (emeritus)
Dekan

Diplomirao i magistrirao na Mašinskom fakultetu, a doktorirao na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu. Bio je šef katedre za Menadžment FON i rukovodilac Centra za upravljanje investicijama FON. Na istom fakultetu biran je za dekana u tri mandata. Jedan od osnivača smera za menadžment na FON-u. Predavao je veliki broj predmeta, uključujući Upravljanje projektima, Upravljanje promenama, Strategijski menadžment i Upravljanje investicijama. Bio je gostujući profesor na Saobraćajnom fakultetu (Beograd), Mašinskom fakultetu (Beograd), Ekonomskom fakultetu (Niš). Osnovao je 1986. godine Jugoslovensko udruženje za upravljanje projektima i od tada je predsednik ovog udruženja odnosno Udruženja za upravljanje projektima Srbije (YUPMA). Individualni je član PMI (Project Management Institut) iz SAD i delegat IPMA (International Project Management Association). Član je BAM (British Academy of Management). Napisao je veći broj radova i knjiga iz menadžmenta i projektnog menadžmenta, a po njegovim knjigama se obučavaju generacije menadžera i projektnih menadžera. Definisao je, vodio i realizovao preko 300 seminara iz menadžmenta i projektnog menadžmenta, upravljanja investicijama i dr. a takođe i veliki broj projekata, studija i elaborata. Kao projektni menadžer vodio je više velikih i manjih projekata.

Ima dva sina. Jedan je diplomata, dok je drugi univerzitetski profesor