Prof. dr Vasilije Mišković

Prof. dr Vasilije Mišković
PROFESOR

Diplomirao, magistrirao i doktorirao na Vojnotehničkoj akademiji, na kojoj je stekao i sva zvanja od asistenta pripravnika, asistenta, predavača, docenta do vanrednog profesora. Zvanje redovnog profesora stekao je na Vojnoj akademiji u Beogradu i Univerzitetu Educons. Bio je načelnik Uprave za sistem logistike u Ministarstvu odbrane, načelnik katedre logistike Škole nacionalne odbrane Vojne akademije. Učestovao je ili vodio 14 većih projekata na Vojnotehničkoj akademiji, Vojnoj akademiji, Institutu ratne veštine i Saobraćajnom fakultetu. Objavio je veći broj knjiga, udžbenika, kao i naučnih i stručnih radova u međunarodnim i domaćim časopisima i na skupovima iz oblasti Menadžmenta i Projektnog menadžmenta.

e-mail adresa: vasilije.miskovic@pmc.edu.rs

placeholder