Program menadžment, seminarski rad

Konsultacije u vezi završavanja seminarskog rada iz Program menadžmenta održaće se 8.12.2018.g. u vremenu od 11.30-13.30 h.
Prof.dr Ljiljana Miletić

Leave a comment