Projektni menadžer i timski rad

Poslednje predavanje u 2018. godini iz predmeta „Projektni menadžer i timski rad“ biće održano u subotu, 22.decembra i ponovljeno u ponedeljak, 24.decembra u 10:30h. Za izlazak na drugi kolokvijum (12.januara 2019.godine u 12h), u skladu sa odlukom Naučno-nastavnog veća, uslov je samo položen prvi kolokvijum (a ne i redovno prisustvo na predavanjima).

Leave a comment