Informacioni sistemi i razvoj softvera, I godina osnovnih studija: predavanja se pomeraju i umesto u petak biće održana u subotu 25.11.2017. od 10:30.
Master studije, I godina: u subotu 25.11.2017.god. predavanja će biti održana u učionici br. 4 sa početkom u 12h.
Master, I godina: u subotu 18.11.2017.god. u 10:30 počinju predavanja.
Master, II godina: u subotu 18.11.2017.god. sa početkom u 12h biće održane prezentacije izbornih predmeta.
Zbog održavanja PM Day-a predavanja u utorak 7.11.2017.god. za I godinu biće održana sa početkom u 9h a za II god. u 12h.
Predavanja za prvu godinu studijskog programa Informacioni sistemi i razvoj softvera biće održana u utorak 17.10.2017.sa početkom u 11h, dok će ostalim danima predavanja počinjati u 10h.
Nastava na osnovnim studijama (smer Projektni menažment) u zimskom semestru školske 2017/18. godine počinje 3. oktobra. Raspored predavanja možete preuzeti OVDE. NAPOMENA: Od 10.10.2017.god., radnim danima predavanja će biti održavana sa početkom u 10h (umesto u 9:30).