Rezultati drugog kolokvijuma u zimskom semestru
studijski program Projektni menadžment: Alati za UP, Teorija organizacije, Projektni menadžer i timski rad, Engleski jezik 1, Upravljanje investicionim projektima, Menadžment, Osnove marketinga, Osnove ekonomije, Informatika 1, Informatika 1 konačne, Strategijski menadžment.
studijski program Informacioni sistemi i razvoj softvera: Uvod u informacione sisteme, Matematika.
Rezultati prvog kolokvijuma u zimskom semestru
studijski program Projektni menadžment:Menadžment, PM i timski rad, Teorija organizacije, Strategijski menadžment, Osnove ekonomije, Alati za UP, Upravljanje investicionim projektima, Osnove marketinga, Engleski jezik 1, Informatika 1.
studijski program Informacioni sistemi i razvoj softvera: Uvod u IT, Uvod u IS.