Rezultati prvog kolokvijuma u zimskom semestru
studijski program Projektni menadžment:Menadžment, PM i timski rad.
studijski program Informacioni sistemi i razvoj softvera: Uvod u IT.
Rezultati drugog kolokvijuma iz Matematike: sreda, subota.NAPOMENA: Studenti koji nisu zadovoljni ocenom sa kolokvijuma iz Matematike mogu da je poprave usmeno, u sredu 28.6.2017.god. od 18h (prof. Kilibarda će tada potpisivati i ocene).
Rezultati drugog kolokvijuma u letnjem semestru: Softverski paketi za UP, Projektni portfolio menadžment, Engleski jezik 2, Teorija UP, Osnove marketinga, Upravljanje informatičkim projektima, Projektno liderstvo, Informatika 2.
Rezultati prvog kolokvijuma u letnjem semestru: Engleski jezik 2, Osnove marketinga, Projektni portfolio menadžment, Matematika, Informatika 2, Upravljanje promenama, Upravljanje informatičkim projektima, Teorija UP, Softverski paketi za UP.
Rezultate drugog kolokvijuma i konačne ocene iz Informatike 1 možete preuzeti OVDE.
Rezultate drugog kolokvijuma iz predmeta Osnove ekonomije možete preuzeti OVDE, iz Osnova finasija/Poslovnih finansija OVDE, a iz Upravljanja investicionim projektima OVDE.
Rezultate drugog kolokvijuma i konačne ocene iz predmeta Teorija organizacije možete preuzeti OVDE.
Rezultate drugog kolokvijuma iz predmeta Menadžment možete preuzeti OVDE a konačne ocene OVDE.
Rezultate drugog kolokvijuma iz predmeta Engleski jezik 1 možete preuzeti OVDE, a rešenja OVDE.
Rezultate drugog kolokvijuma iz predmeta Alati za UP možete preuzeti OVDE.
Rezultate drugog kolokvijuma iz predmeta Projektni menadžer i timski rad možete preuzeti OVDE, a konačne ocene OVDE.
Rezultate kolokvijuma iz predmeta Alati za upravljanje projektima možete preuzeti OVDE.
Rezultate kolokvijuma iz predmeta Informatika I možete preuzeti OVDE.
Rezultate prvog kolokvijuma iz predmeta Teorija organizacije možete preuzeti OVDE.
Rezultate prvog kolokvijuma iz predmeta Engleski jezik 1 možete preuzeti OVDE, a rešenja kolokvijuma možete preuzeti OVDE.
Rezultate prvog kolokvijuma iz predmeta Strategijski menadžment možete preuzeti OVDE.
Rezultate prvog kolokvijuma iz predmeta Projektni menadžer i timski rad možete preuzeti OVDE .
Rezultate prvog kolokvijuma iz predmeta Menadžment možete preuzeti OVDE.
Rezultate prvog kolokvijuma iz predmeta Osnove finansija/ Poslovne finansije možete preuzeti OVDE .
Rezultate prvog kolokvijuma iz predmeta Osnove ekonomije možete preuzeti OVDE.
Rezultate prvog kolokvijuma iz predmeta Upravljanje investicionim projektima možete preuzeti OVDE.