Strategijski menadžment, ispit

Studenti koji su prijavili ispit iz Strategijskog menadžmenta u januarskom ispitnom roku mogu da polažu ispit iz tog predmeta 19.2. u 12h ili 21.2.2019. u 10h.

Leave a comment