Studenti PMC-a prvi na “Marketing Challenge“ takmičenju u Herceg Novom

Studenti Fakulteta za projektni i inovacioni menadžment pod vođstvom Doc. dr Bojane Ostojić osvojili su I mesto na trećem “Marketing Challenge“ takmičenju u Herceg Novom na temu “Uticaj lekovitog blata na zdravstveni turizam“, podržanom od strane Ministarstva nauke Crne Gore.

U sklopu prve nagrade studenti PMC tima Nevena Stojanović, Jelena Ružić i Stefan Živanović su osvoli i studentsku posetu IPC Tehnopolis u Nikšiću.

Zahvaljujemo se dekanu Fakulteta za menadžment u Herceg Novom Ireni Petrušić  i prodekanu Nikši Grugureviću na gostoprimstvu.

Leave a comment