Upis ocena

Upis ocena u indekse za januarski i februarski ispitni rok iz predmeta :

Engleski jezik
Teorija upravljanja projektom
Organizacija preduzeća
Upravljanje investicionim projektima
Projektna organizacija
Upravljanje kvalitetom
Informatika I i II

biće održano u subotu, 1.4.2017.god. u periodu od 10:00 do 12:30.

Potpisivanje ostalih predmeta biće organizovano naknadno, u dogovoru sa profesorima.

Leave a comment