Važno obaveštenje (osnovne studije)

Fakultet je od ove školske godine, za sve godine (osnovnih) studija uveo dva bitna pravila:
1. Da bi studenti izašli na kolokvijum, neophodno je da posećuju predavanja. Za izlazak na kolokvijum tolerisaće se maksimum 2 izostanka. Ko bude imao tri i više izostanaka, neće moći da izađe na kolokvijum, već će izlaziti na ispit. Profesori će voditi evidenciju dolazaka studenata kako bi se ovo pravilo primenjivalo.
 
2. Studentska služba će voditi evidenciju plaćanja – i pred svaki kolokvijum slati profesorima spisak ljudi koji nisu izmirili dugovanja, i samim tim nemaju mogućnost izlaska na kolokvijum.

Leave a comment