Početak predavanja – zimski semestar

Predavanja u zimskom semestru za studijski program Informacioni sistemi i razvoj softvera počinju 1. oktobra a za studijski program Projektni menadžment 2. oktobra.

Kondenzovana nastava za zaposlene studente studijskog programa Projektni menadžment počinje u subotu 6.10.2018.god. u 9h.

Prvi kolokvijumi biće održani 17. i 24.11.2018. a drugi kolokvijumi 12. i 19.1.2019.godine.

Januarski ispitni rok počinje 22.1.2019.godine.

Leave a comment