Deset dobrih saveta projektnim menadžerima

Da bi određena osoba postala projektni menadžer potrebno je da prođe određeno obrazovanje, obuku i praktičan rad. Znači pored ličnih osobina i stečenih i razvijenih sposobnosti potrebno je sticanje znanja i iskustva. U ovom momentu teško je izričito reći koji vid obrazovanja, obuke i praktičnog treninga je najbolji.

Verovatno to i nije presudno da bi neko postao projektni menadžer. Da li je u pitanju dodiplomsko ili poslediplomsko obrazovanje iz projektnog menadžmenta ili je u pitanju dopunska obuka i trening koji se preduzima nakog sticanja određenog iskustva u realizaciji određenih projekata, u ovom trenutku velike tražnje za projektnim menadžerima, je manje važno.

U sadašnjem trenutku kada našoj zemlji nedostaje i neprekidno se u oglasima traži veliki broj projektnih menadžera, bitno je da određena osoba poseduje znanja iz projektnog menadžmenta i da želi i može da obavlja ovaj težak i značajan posao.

Takođe je važno da se osoba priprema za profesiju projektni menadžer i sebe usmerava i izgrađuje u oblasti projektnog menadžmenta. U ovom procesu usmeravanja i pripreme mogu biti korisni sledeći saveti kako postati i ostati dobar projektni menadžer.

1. Razmislite da li imate jaku želju da budete projektni menadžer
2. Da bi bili dobar projektni menadžer morate biti dobro potkovani znanjem iz projektnog menadžmenta i menadžmenta
3. Treba da imate dobre menadžerske osobine i sposobnosti
4. Morate biti spremni da se uhvatite u koštac sa teškim i naizgled nerešivim poduhvatima
5. Da bi bili dobar projektni menadžer morate biti ambiciozni, energični i samouvereni
6. Pripremite se za suočavanje sa svakodnevnim problemima i teškoćama
7. Budite spremni za brzo i efikasno delovanje i stalan nedostatak vremena
8. Razmislite da li ste spremni i na povremene neuspehe
9. Pripremite se za rad sa ljudima i efikasno vođenje projektnog tima
10. Proučite dobre i loše strane ove profesije

Profesor dr Petar Jovanović

Leave a comment