Obuke i stručno usavršavanje

U sklopu kontinuirane edukacije kadrova Fakultet za projektni i inovacioni menadžment organizuje stručno usavršavanje iz oblasti Menadžmenta, Projektnog menadžmenta i Projektnog menadžmenta u IT industriji.

Cilj svakog kursa je da polaznici steknu teorijska i praktična znanja iz pomenutih oblasti. Svaki polaznik nakon pohađanja kursa i polaganja testa, dobija sertifikat.

Predavači su profesori našeg fakulteta sa dugogodišnjim kako akademskim iskustvom tako i primenjenom praksom iz  privrede.

Pored mogućnosti prisustvovanja kursevima koji se organizuju u prostorijama našeg Fakulteta, moguće je organizovati „ in-house “ obuke prema zahtevu korisnika, kada je moguće teme i oblasti prilagoditi specifičnim potrebama korisnika.

U nastavku možete pogledati detalje o ponuđenim obukama i mogućnost prijave

Obuke iz Projektnog menadžmenta

Detalji – Projektni menadžment obuka

Prijava

 

Obuke iz Menadžmenta

Detalji – Menadžment

Prijava

 

Agilne Metodologije

Detalji – Agilne metodologije obuka

Prijava