Otkrijte kako da digitalni marketing radi za vas – Prolećna škola digitalne komunikacije

Od 7.5 do 11.5 na Fakultetu za projektni i inovacioni menadžment PMC će se održati Prolećna škola digitalne komunikacije u saradnji sa Fakultetom za menadžment iz Herceg Novog za sve godine studija. Predavanja i radinice će se održavati svakog dana od 18h do 20h, osim subote 8.5 kada će biti od 9.30-11h preko Zoom platforme. Škola je besplatna, a na kraju dobijate i diplome. Takođe će biti organizovana nagradna igra. Možete se prijaviti na e-mail bojanaostojic2002@yahoo.com kod doc.dr Bojane Ostojić.

Holistički pristup marketingu, u 21. veku, podrazumeva primenu odgovarajućih digitalnih alata. Digitalni marketing alati relativno su ‘novi’ način na koji marketing menadžeri koriste savremene tehnologije u svom poslovanju. Izostanak implementacije digitalnih trendova u marketingu istovremeno znači i ‘gubitak’ liderske pozicije na tržištu. Zaostajanje u odnosu na konkurenciju koja primenjuje globalne, digitalne, trendove u svom poslovanju ne može biti cilj ni jednog preduzeća. Zašto se marketing menadžeri opredjeljuju da prate pojedine digitalne trendove odnosno koji je značaj primene digitalnih trendova za marketing otkrićemo u ovoj prolećnoj školi.

Primena digitalnih trendova u marketingu je neosporna. U savremenim uslovima poslovanja može samo biti sporan način i broj digitalnih alata koje će preduzeće koristiti u svom poslovanju. Sve veći broj digitalnih alata, koji nastaju kao rezultat različitih digitalnih trendova, ne znači istovremeno da preduzeće ima kvalitetnije i uspešnije odnose sa ciljnim tržištem. Stoga je u masi aktuelnih i nadolazećih digitalnih trendova veoma važno da marketing menadžeri izaberu one digitalne alate koji su odgovarajući za njihovo poslovanje. Koristiti digitalne marketing alate na neefikasan način, samo da bi se pratili aktuelni trendovi, ne bi trebalo da bude strategija marketing menadžera. Na marketing menadžerima je da donesu odluke, koje su od strateškog značaja za poslovanje preduzeća, koje digitalne trendove je potrebno samo ‘pratiti’, a koje je potrebno implementirati, kao sastavni deo digitalne marketing strategije preduzeća.

RASPORED RADIONICA JE SLEDEĆI:

7.5. 18-20h, Andrea Tintor, Hrvatska – Građenje ličnog brenda na društvenim mrežama

8.5. 9.30-11h, Aleksandra Petrovski, radionica o storytellingu

9.5. Marija Todorović, hotel Ramonda – Uloga copywritinga u hotelijerstvu, studija slučaja hotela “Ramonda” Rtanj

10.5. Jelena Kalurević, PR Budvanske rivijere, Crna Gora – Koliko nas je Covid promenio u digitalnoj sferi?

11.5. Sanja Samardžić, Fakultet za menadžment, Herceg Novi – radionica Canve

Leave a comment