Predstavnici PMC učestvovali u studijskoj poseti Hrvatskoj, Sloveniji i Austriji

U cilju podizanja kapaciteta i proširivanja znanja iz energetske tranzicije i klimatskih promena Centar kompetencija je zajedno sa kolegama iz Regionalne energetske agencije SJEVER organizovao studijsko putovanje u Hrvatsku, Sloveniju i Austriju u okviru projekta finansiranog od strane Evropske klimatske inicijative (EUKI).

U poseti su učestvovali predstavnici partnera na projektu – Centar kompentencija za energetsku tranziciju i klimatske promene Zlatiborske oblasti (SR) i Regionalne energetske agencije Sjever (HR), kao i predstavnici lokalnih samouprava, javnih preduzeća i Fakulteta za projektni i inovacioni menadžment Beograd.

U Hrvatskoj učesnici studijskog putovanja posetili su Grad Križevce i upoznali se sa dosadašnjim projektima i incijativama koje taj grad sprovodi. Gradska uprava je podržala osnivanje energetske zadruge i otvorila kancelariju koja je svojevrsni info centar za građane za korišćenje savremenih tehnologi u oblasti obnovljivih izvora energije (solar, toplotne pumpe, biomasa…) kao i za energetsku obnovu zgrada. Grad Križevci promoviše solarnu energiju i cilj je da veliki deo krovova u gradu bude pokriven solarnim panelima, a planirana je i velika solarna elektrana za koju grad trenutno traži partnera.

Energap je bio domaćin u Mariboru. Vlasta Krmelj direktorka agencija je predstavila projekte kojima se njihova agencija bavi u oblasti energetskog menadžmenta u javnim zgradama, energetskom obnovom zgrada, korišćenje obnovljivih izvora energije, pre svega solarne energije i geotermalne energije.

Energiepark u Austriji je bio sledeća destinacija učesnika putovanja. Poseta vetroparku je svakako bilo novo iskustvo za sve učesnike. Vetropark je osnovan kao udruženje građana koji su sakupili novac za prvu vetrenjaču, većina njih su bili vlasnici poseda na kom je izgrađen vetropark, učešće članova udruženja je bilo od 1.000 do 10.000 eura. Udruženje danas poseduje 60 vetrenjača i organizuje turističke ture kako bi približili tehnologiju i njihova iskustva drugima.

Poslednja destinacija na ovom putovanju je bio University of Applied Sciences Technikum Wien gde je profesor Momir Tabaković, sa svojim saradnicima koji se bave tehnologijama za korišćenje obnovljivih izvora energije, predstavio aktivnosti Univerziteta i projekte koje realizuju u saradnji sa različitim partnerima. Takođe, poseta je obuhvatila obilazak laboratorija gde se vrše simulacije upotrebe solarne energije, energije vetra i energije koju koriste toplotne pumpe. Cilj proučavanja je maksimalno iskorišćenje dostupnih tehnologija i njihovo kombinovanje radi dobijanja što većih efekta.

 

Leave a comment