Prijava ispita – Januarski ispitni rok (NOVO)

Januarski ispitni rok

Napomena: Prijava ispita je produžena do 22. januara 2022.

Prijava ispita za januarski ispitni rok biće moguća od 17. do 20. januara 2022. godine. Pre navedenog datuma, prijava ispita neće biti moguća

Prijava ispita će se vršiti putem studentske aplikacije koja se nalazi na linku: https://studservis.pmc.edu.rs/

 

Username za logovanje – za studijski program Projektni menadžment, se dobija po šemi: 

ime.prezime.broj indeksa.godina upisa

Npr:

Ime studenta: Jovana

Prezime studenta: Jovanović

Broj indeksa: 17/21

Username:  jovana.jovanovic.17.21

(ne koristiti karaktere č, ć, đ, ž, š)

 

Napomena: Studenti upisani na studijski program Informacioni sistemi i razvoj softvera, svoj broj indeksa upisuju u formatu 2xx.xx (samo ukoliko im broj indeksa već ne sadrži broj 2 na početku)

Npr: 

Ako je broj indeksa 1/17, upisuje se 201.17 (npr. marko.markovic.201.17)

Ako je broj indeksa 202/21 upisuju samo 202.21 (npr. marko.markovic.202.21)

 

Password za logovanje za sve je JMBG – matični broj studenta.

Studenti za januarski ispitni rok prijavljuju sve ispite koje žele da polažu. 

I ispit iz predmeta koji je položen putem kolokvijuma, neophodno je prijaviti putem aplikacije. Za prethodno navedeni slučaj, neophodno je da se student pojavi u terminu ispita na upisu ocena.

Prijavu ćete vršiti tako što nakon logovanja putem linka https://studservis.pmc.edu.rs/ kliknete na dugme „Prijava ispita“

Sva pitanja u vezi sa prijavom ispita možete slati na e-mail adresu: softver@pmc.edu.rs

Prijava ispita za januarski ispitni rok biće moguća od 17. do 20. januara 2022. godine.

Napomena: Prijava ispita je produžena do 22. januara 2022.

Leave a comment