Prijava ispita za januarski ispitni rok školske 2020/21. godine

Studenti prijavljuju ispite za januarski ispitni rok putem Google Forms za prijavu ispita za januarski ispitni rok, koji je postavljen na sajtu Fakulteta, odnosno putem linka https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfHYPZmRugRV1KGxpYD1RhM2Rqgdg04GnuE5wxGvYwfJS1rAg/viewform za osnovne akademske studije i
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdcgACWvrj4ScrdP7MdQqwpA8ddML4QlGTBmI–bL2GMitXFA/viewform za master akademske studije.

Prijavljivanje ispita za januarski ispitni rok će biti moguće u periodu od 13.01.2021. godine do 15.01.2021. godine.

Da bi se ispit iz određenog predmeta smatrao prijavljenim neophodno je obeležiti prvo polje pored naziva predmeta (polje: Prijavljujem u januarskom roku). Takođe, potrebno je uneti informacije o polaganju kolokvijumima iz predmeta koji se prijavljuje.

Da bi položen ispit bio evidentiran neophodno je prijaviti ispit za januarski ispitni rok (i u slučaju da je ispit položen putem kolokvijuma).

Za ispite koje koji su prijavljeni putem Google Forms neophodno je predati popunjene ispitne prijave u Studentsku službu, najkasnije 24. januara 2021. godine, bez obzira na termin ispita i način polaganja (ispitne prijave možete pronaći u holu Fakulteta). Tom prilkom je potrebno predati dokaz o uplati troškova polaganja ispita. Troškovi polaganja ispita iznose 800,oo RSD po ispitu. Ove troškove ne plaćaju studenti upisani na osnovne akademske studije, prvi put, 2020/21. godine koji su izvršili uplatu troškova jesnjeg semestra (iznos od 8.000,oo).

Leave a comment