Doc. dr Miodrag Bogdanović

Doc. dr Miodrag Bogdanović

Ekonomista i profesionalac u oblasti međunarodnog razvoja sa više od 20 godina iskustva rada u oblasti međunarodnog razvoja. Diplomirao na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Nišu. Nastavio školovanje u zemlji i inostranstvu. Na Univerzitetu u Trentu, Italija, stekao zvanje Master of Arts, na interdisciplinarnim studijama iz oblasti međunarodnog razvoja (ekonomija, pravo i političke nauke). Na fakultetu FEFA (Fakultet za ekonomiju, finansije i administraciju) Univerziteta Metropolitan u Beogradu, doktorirao na temi: “Mikro-finansiranje kao instrument ekonomskog razvoja“. Radio kao konsultant na projektima UN, EU i USAID u zemljama regiona. Oblasti interesovanja i naučnog usavršavanja: projektni menadžment, strateško planiranje, lokalni ekonomski razvoj, preduzetništvo, žensko preduzetništvo, rodna ravnopravnost.

email: miodrag.bogdanovic@pmc.edu.rs