dr Miloš Kostić

Diplomske, master i doktorske studije iz oblasti elektrotehnike završio na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, Student generacije 2009/2010 na odseku za Signale i sisteme, Univerzitet u Beogradu – Elektrotehnički fakultet. Osvojio je treće mesto na ETF BAFA SAD takmičenju za najbolji diplomski rad u godini 2009. Disertacija: “Robotic System For Training and Assessment of Upper Extremity Function During Rehabilitation of Stroke Survivors“. Radio je na nizu projekata u svetu i kod nas, u zdravstvenom sektoru, grupi za neurorehabilitaciju. Profesionalne veštine: digitalna obrada signala, digitalna obrada slike, mašinsko učenje, projektni menadžment, aglini razvoj (SCRUM), upravljanje rizicima u razvoju medicinske opreme, razvoj medicinskog softvera. Programsmki jezici: Matlab, JavaScript, C, C++, HTML, CSS, LabView and Python.
Vreme konsultacija: ponedeljak 12:30 – 13:30.

e-mail adresa: milos.kostic@pmc.edu.rs