Projektni menadžer – najtraženija menadžerska profesija

Osnovni zadatak projektnog menadžera je koordinacija i usmeravanje aktivnosti velikog broja učesnika u realizaciji projekta i posebno u upravljanju realizacijom projekta, radi efikasnog završetka projekta. Projektni menadžer treba da radi na tome da se projekat završi u najkraćem vremenu i sa najmanjim troškovima, kako bi se i celokupan posao završio na najefikasniji način. On treba da radi na povezivanju i koordinaciji svih učesnika u projektu. U pitanju je povezivanje i rešavanje odnosa između investitora i izvođača, zatim između pojedinih izvođača i podizvođača, između članova projektnog tima i pojedinih izvođača i podizvođača, i na kraju između samih članova projektnog tima. Projektni menadžer je zadužen da održava opšti cilj projekta, odnosno da povezuje pojedinačne ciljeve pojedinačnih učesnika u realizaciji projekta u opšti cilj projekta.

Širenje oblasti primene projektnog menadžmenta uslovilo je jačanje tražnje za projektnim menadžerima u svetu i kod nas. Kod nas je tražnja za projektnim menadžerima posebno pojačana zahtevima stranih kompanija, banaka, raznih fondova i sličnih institucija koje posluju sa našim firmama ili finansijski pomažu različite poduhvate u našoj zemlji. Oni najčešće rade po sistemu projektnog menadžmenta i traže veći broj projektnih menadžera za rad u različitim oblastima. Oni takođe zahtevaju od naših firmi da rade po sistemu projektnog menadžmenta tako da se i kod naših firmi javlja i pojačava tražnja za projektnim menadžerima.

Sve veća tražnja za projektnim menadžerima u različitim oblastima dovodi do povećanih potreba za ovim zanimanjem i do mišljenja da projektni menadžer postaje i kod nas posebna profesija. Da li je i pored povećanja tražnje projektni menadžer profesija kod nas?

Jasno je da složenost upravljanja savremenim projektima zahteva poseban sloj ljudi – projektnih menadžera, koji se bave menadžerstvom kao profesijom. Oni su osposobljeni da, kroz znanja i osobine koje poseduju i kroz autoritet zasnovan na ličnim osobinama i funkciji koju obavljaju, izvršavaju određene upravljačke poslove i zadatke i da, zajedno sa projektnim timom, dovode određene projekte do efikasnog završetka.

Da bi određeno zanimanje, kao što je projektni menadžer, mogli da smatramo za posebnu profesiju, potrebno je da budu ispunjeni određeni uslovi i standardi. Pre svega, potrebno je da postoji zaokruženi obim poslova i zadataka, iz određene upravljačke discipline, koje projektni menadžer obavlja. To je u slučaju projekt menadžera u potpunosti ispunjeno.

Postoje određeni kriterijumi koji mogu pomoći kod identifikovanja određene profesije. To su sledeći kriterijumi:

  • Profesija se bazira na određenom skupu znanja i zahteva stalni trening i inovaciju znanja,
  • Profesija zahteva istraživanje i uvođenje novih ideja i znanja,
  • Profesija razvija određeni etički standard,
  •  Ulaz u profesiju obično je ograničen standardima koje postavlja odgovarajuće udruženje

Profesija projektni menadžer se jasno zasniva na savremenim znanjima iz menadžmenta i projektnog menadžmenta. Brzi razvoj ovih disciplina zahteva stalnu inovaciju znanja i trening projektnih menadžera.

I u ovoj profesiji, kao i kod mnogih drugih, potrebno je permanentno istraživanje novih znanja i uvođenje inovacija kako bi se efikasnije obavljali određeni poslovi i zadaci. Istraživanjem u oblasti projektnog menadžmenta bave se određeni pojedinci, naučne i konsultantske organizacije i nacionalne i internacionalne asocijacije iz projektnog menadžmenta.

Profesija projektni menadžer zahteva određene profesionalne i etičke standarde. Ovi standardi se razvijaju u okviru nacionalnih i internacionalnih udruženja za projektni menadžment i predstavljaju uslov za ulazak u udruženje.

Mesto projektnog menadžera u modernom društvu zahteva i novi pristup njegovom profesionalnom statusu. Nova društvena klima postavlja i nove zahteve i nove izazove za projektne menadžere. Da bi odgovorio ovim izazovima, projektni menadžer mora posedovati najnovija znanja i prolaziti kroz stalnu obuku. On treba da uči i prihvata najnovija naučna saznanja modernog projektnog menadžmenta, ali da se takođe priprema da odgovori svakodnevnim zahtevima svoje profesije, pri čemu su neophodne određene osobine i sposobnosti, stalan praktičan rad i sticanje novih znanja i iskustava kroz permanentne treninge i rad na upravljanju različitim projektima.

Sertifikacija projektnih menadžera predstavlja jedan od značajnih standarda i uslova za uspostavljanje profesije projektni menadžer. Kada govorimo o sertifikaciji u oblasti projektnog menadžmenta treba napomenuti da postoji Nacionalna sertifikacija koju obavlja YUPMA i Internacionalna koju obavlja YUPMA u saradnji sa IPMA (International Project Management Association).

Profesor dr Petar Jovanović

Leave a comment