Zašto je projektni menadžer jedan od najznačajnijih i najplaćenijih poslova?

Osnovni zadatak projektnog menadžera je koordinacija i usmeravanje aktivnosti velikog broja učesnika u realizaciji projekta i posebno u upravljanju realizacijom projekta, radi efikasnog završetka projekta. Projektni menadžer treba da radi na tome da se projekat završi u najkraćem vremenu i sa najmanjim troškovima, kako bi se i celokupan posao završio na najefikasniji način. PM treba da radi na povezivanju i koordinaciji svih učesnika u projektu. Zadužen je i da održava opšti cilj projekta, odnosno da povezuje pojedinačne ciljeve pojedinačnih učesnika u realizaciji projekta u opšti cilj projekta.

Širenje oblasti primene projektnog menadžmenta uslovilo je jačanje tražnje za projektnim menadžerima u svetu i kod nas. Kod nas je tražnja za projektnim menadžerima posebno pojačana zahtevima stranih kompanija, banaka, raznih fondova i sličnih institucija koje posluju sa našim firmama ili finansijski pomažu različite poduhvate u našoj zemlji. Oni najčešće rade po sistemu projektnog menadžmenta i traže veći broj projektnih menadžera za rad u različitim oblastima.

Sve veća tražnja za projektnim menadžerima u različitim oblastima dovodi do povećanih potreba za ovim zanimanjem i do mišljenja da projektni menadžer postaje i kod nas posebna profesija. Samim tim, projektni menadžer kao profesija spada u jedne od najplaćenijih poslova gde se plate povećavaju sve više zbog kompleksnosti posla. Jedno od najopsežnijih istraživanja koje se tiče plata projekt menadžera je uradjeno pod nazivom PMI’s Earning Power: Project Management Salary Survey 10th Edition, naravno od strane PMI-a i vodeći je izvor podataka o zaradama profesionalnih menadžera projekata u svetu. Zemlje u kojima profesionalci za upravljanje projektima prijavljuju najviše prosečne zarade su Švajcarska (130 996 $), Sjedinjene Američke Države (112 000 $) i Australija (108 593 $), dok je zemlja sa najnižom srednjom zaradom Egipat (10 159 $).

Profesija projektni menadžer zahteva određene profesionalne i etičke standarde. Ovi standardi se razvijaju u okviru nacionalnih i internacionalnih udruženja za projektni menadžment i predstavljaju uslov za ulazak u udruženje. Da bi odgovorio ovim izazovima, projektni menadžer mora posedovati najnovija znanja i prolaziti kroz stalnu obuku.

Sertifikacija projektnih menadžera predstavlja jedan od značajnih standarda i uslova za uspostavljanje profesije projektni menadžer. Kada govorimo o sertifikaciji u oblasti projektnog menadžmenta treba napomenuti da postoji Internacionalna sertifikacija koju obavlja IPMA (International Project Management Association).

Nepostojanje procesa upravljanja projektima može rezultirati izgubljenim vremenom, rasipanim novcem, nedoslednostima i lošim učinkom. Iako je upravljanja projektima veoma kompleksno i traži različite menadžerske i tehničke veštine, ipak je neophodno uspostaviti proces upravljanja projektima u kome će se znati ko, šta, kako i kada radi

Leave a comment