Akreditacija Fakulteta

Preuzmite akreditacije Fakulteta za projektni i inovacioni menadžment.
akreditovan-fakultet

1. Dozvola za rad Fakulteta za projektni i inovacioni menadžment

akreditovan-fakultet

2. Uverenje o akreditaciji visokoškolske ustanove

akreditovan-fakultet

3. Izveštaj o samovrednovanju Fakulteta za projektni i inovacioni menadžment

akreditovan-fakultet

4. Strategija obezbeđenja kvaliteta Fakulteta za projektni i inovacioni menadžment

akreditovan-fakultet

5. Uverenje o akreditaciji studijskog programa Osnovne akademske studije, Informacioni sistemi i razvoj softvera

akreditovan-fakultet

6. Uverenje o akreditaciji studijskog programa Osnovne akademske studije, Projektni menadžment

akreditovan-fakultet

7. Uverenje o akreditaciji studijskog programa Master akademske studije, Projektni menadžment

akreditovan-fakultet

8. Uverenje o akreditaciji studijskog programa Doktorske studije, Projektni menadžment

Preuzmite odmah PMC informator potpuno besplatno