Često postavljena pitanja

Školarina za školsku 2023/24. godinu za studijski program Projektni menadžment iznosi 1350€, a za studijski program Informacioni sistemi i razvoj softvera 1650€. Školarina se uplaćuje u dinarskoj protivvrednosti, na dan uplate, po srednjem kursu NBS.
Za uplatu školarine u celosti, na dan upisa, odobrava se umanjenje školarine, tako da školarina za školsku 2023/24. godinu za studijski program Projektni menadžment iznosi 1200€, a za studijski program Informacioni sistemi i razvoj softvera 1450€.

Školarina se može platiti u celosti prilikom upisa ili u 12 mesečnih rata.

Stručna praksa se može obavljati u firmama sa kojima Fakultet ima saradnju ili u firmi koju ste vi odabrali. Neke od firmi sa kojima Fakultet ima već sklopljene ugovore možete videti na linku: http://pmc.edu.rs/studentske-prakse-i-saradnja-sa-kompanijama/

Kolokvijumi nisu obavezni, ali je lakše putem njih položiti ispit. Ukoliko želite možete izaći samo na ispit.

Prisustvo na nastavi nije obavezno, ali mnoge predmete je lakše položiti uz redovno praćenje nastave. Prisustvo na nastavi je uslov za izlazak na kolokvijume.

Nakon završetka studijskog programa Projektni menadžment osnovnih akademskih studijama stiče se zvanje Menadžer, a završetkom studijskog programa Informacioni sistemi i razvoj softvera stiče se zvanje Inženjer informacionih tehnologija.

Zavšetkom master akademskih studija stiče se se zvanje Master menadžer.

U zavisnosti koji studijski program završite, PM – upravljanjem projektima; Informacini sistemi i razvoj softvera – programiranjem.

PM je centralna figura projekta, osoba koja je zadužena i odgovorna da projekat dovede do završetka, na najbolji način.

Ovo zanimanje pruža širok izbor mogućnosti, od građevinskih i infrastrukturnih vođenja kratkotrajnih projekata sa malim brojem članova tima, do realizacije zahtevnih projektnih ciljeva. Kompetentni stručnjaci, profesionalci, traže se u skoro svim oblastima ljudskog života i delovanja. Kompetentni menadžeri i projektni menadžeri su među najtraženijim profesijama danas.

Developer, Software engineer, Software architect, Chief Technology Officer, Database Administrator, Security officer, Data engineer…

Na studijski program Projektni menadžment osnovnih akademskih studija upisuje se 90 studenata, a na studijski program Informacione tehnologije upisuje se 60 studenata.

Da. Dokaze o akreditaciji možete videti na linku:  http://pmc.edu.rs/fakultet-za-menadzment/akreditacija/

Da. U skladu sa Bolonjskom deklaracijom svi ESPB poeni ostvareni na drugom Fakultetu ti se priznaju. Neophodno je dostaviti na mejl Fakulteta spisak položenih ispita, kako bismo utvrdili ima li potrebe za diferencijalnim ispitima.

Profesori dolaze sa različitih fakulteta Beogradskog univerziteta. Kratke biografije profesora možete videti na linku https://pmc.edu.rs/fakultet-za-menadzment/profesori/

Кandidati prilikom prijave na konkurs podnose na uvid originalna dokumenta, a uz prijavni list podnose fotokopije sledećih dokumenata:

 1. svedočanstvo za sve razrede prethodnog srednjoškolskog obrazovanja,
 2. diplomu o položenom završnom odnosno maturskom ispitu,
 3. diplome sa republičkog ili međunarodnog takmičenja za kandidate koji su kao učenici trećeg i četvrtog razreda srednje škole osvojili jednu od prve tri nagrade iz predmeta koji se polaže na prijemnom ispitu,
 4. dokaz o uplati naknade za sprovođenje konkursa,
  Iznos: 8.000,oo RSD
  Žiro-račun: 160-260966-65
  Poziv na broj: Prvih 8 cifara JMBG
 1. dokaz o uplati naknade za polaganje jednog prijemnog ispita,
  Iznos: 4.800,oo
  Žiro-račun: 160-260966-65
  Poziv na broj: Prvih 8 cifara JMBG
 2. Кandidat svojim potpisom na prijavnom listu potvrđuje da prihvata pravila prijemnog ispita.
 3. Кandidat daje izjavu kojom ovlašćuje Fakultet i Univerzitet da lični podaci koje je dao mogu da budu uneti u elektronsku bazu podataka, te da se ti podaci mogu koristiti za potrebe generisanja potrebnih statističkih podataka, dostavljanja traženih podataka Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja bez podataka o ličnosti, kao i da neće biti dostupni neovlašćenim licima.

Кandidati koji steknu pravo na upis podnose:

 1. overene fotokopije dokumenata i originalna dokumenta na uvid (svedočanstvo za sve razrede prethodnog srednjoškolskog obrazovanja i diplomu o položenom završnom odnosno maturskom ispitu),
 2. izvod iz matične knjige rođenih (Fakultet pribavlja po službenoj dužnosti izvod iz matične knjige rođenih, osim za strane državljane koji su u obavezi da ovaj dokument dostave),
 3. dve fotografije formata 4,5×3,5 cm,
 4. dokaz o uplati školarine,
 5. po potrebi i druge dokaze.

Postoji šest ispitnih rokova: januarski, februarski, junski, julski, septembarski i oktobarski rok. Ispitni rokovi se održavaku prema utvrđenom planu radnih sedmica za školsku godinu, koji se objavljuje na sajtu Fakulteta na početku školske godine.

Postavite nam pitanje

Ako niste našli odgovor na svoje pitanje, slobodno nas kontaktirajte popunjavanjem sledećeg formulara:

Akreditacije
Preuzmite odmah PMC informator potpuno besplatno