Studentske prakse i saradnja sa kompanijama

Fakultet za projektni i inovacioni menadžment ima saradnju sa mnogim domaćim i stranim kompanijama. Vršimo obuke, stručna usavršavanja, seminare i vodimo projekte iz oblasti menadžmenta, projektnog menadžmenta i informacionih tehnologija.

Naravno, našim studentima omogućavamo i stručne prakse – koje daju priliku studentima da na pravi način osete kako je to raditi u velikoj kompaniji i koji ih izazovi čekaju. Praksa upotpunjuje teorijska znanja iz upravljanja projektima i pokazuje kako se zapravo projekti vode u realnom poslovnom okruženju. Studentima prakse mogu mnogo značiti – i odrediti njihova dalja interesovanja u smislu zaposlenja.

Posebno smo ponosni na saradnju sa IPMA Serbia – Nacionalnim udruženjem za upravljanje projektima koje održava niz konferencija, obuka i inostranih predavanja. Naši studenti mogu učestvovati i na godišnjem kongresu IPMA-e koji se održava svake godine u Beogradu gde se na jednom mestu okupljaju najveći domaći i svetski stručnjaci iz upravljanja projektima. Više informacija o IPMA-i možete naći na ovom linku

Kompanije sa kojima sarađujemo nude prakse na različitim pozicijama i u različitim sektorima, tako da će svaki student moći da odabere praksu koja mu najviše odgovara. Neki od naših partnera su:

              

                    .          .