Naši Profesori
Studenti su naše najveće blago i garantujemo da će svaki naš profesor uvek raditi u Vašem interesu i rešiti svaki zahtev ili problem studenta u najkraćem mogućem roku i na Vaše veliko zadovoljstvo.

Naši profesori su tu da Vam svojim iskustvom i znanjem pruže svu potrebnu pomoć u pohađanju nastave, istraživanju, analizama, kao i u kompletnom razumevanju tematike upravljanja projektima i menadžmenta u celini. Svi naši profesori i predavači, pored svojih diploma i radova (koje možete videti ovde), rade ili su radili na velikom broju projekata u IT, marketingu, finansijama i sl. i stekli su neophodno iskustvo koje Vam mogu preneti kroz predavanja.

Na našem fakultetu rade i predaju tri bivša dekana sa Univerziteta u Beogradu i mnogobrojni drugi profesori koji i dalje drže nastavu na nekom od državnih fakulteta.

Članovi uprave Fakulteta:

Dekan – prof. dr Aca Jovanović

Prodekan za nastavu i međunarodnu saradnju – prof. dr Katarina Pavlović

Prodekan za naučnoistraživački razvoj – prof. dr Jelena Vukonjanski

Šef katedre za Opšteobrazovnu oblast – doc. dr Sanja Stojanović

Šef katedre za Menadžment i Projektni Menadžment – prof. dr Ivana Berić

Šef katedre za Informatiku – prof. dr Marina Jovanović-Milenković

Predsednik Saveta Fakulteta – doc. dr Filip Jovanović

IZBORI U ZVANJA – DATUMI

PODACI O SARADNICIMA

Doc. dr Ivan Vulić
Prof. dr Željko Tekić
Prof. dr Marko Andrejić
Doc. dr Ivan Jezdović
Doc. dr Aleksandar Lukić
Doc. dr Verislav Đukić
Doc. dr Vladimir Todorović
Prof. dr Marina Jovanović-Milenković
Doc. dr Sanja Stojanović
Prof. dr Aca Jovanović – dekan PMC Fakulteta
Prof. dr Biljana Ilić
Prof. dr Jelena Vukonjanski Srdić
Prof. dr Obrad Čabarkapa
Prof. dr Mitar Kovač
Doc. dr Radmila Miković
Prof. dr Ljiljana Miletić
Doc. dr Milutin Pećić
Prof. dr Katarina Pavlović
Doc. dr Bojana Ostojić
Gordana Nikolić – predavač
Prof. dr Komlen Lalović
Doc. dr Filip Jovanović
Doc. dr Miodrag Vuković
Prof. dr Ivana Berić
Doc. dr Vesna Buha
Doc. dr Ljiljana Berezljev
Doc. dr Nebojša Đorđević
Dr Marija Mosurović, naučni saradnik
Preuzmite odmah PMC informator potpuno besplatno