Naši Profesori
Studenti su naše najveće blago i garantujemo da će svaki naš profesor uvek raditi u Vašem interesu i rešiti svaki zahtev ili problem studenta u najkraćem mogućem roku i na Vaše veliko zadovoljstvo.

Naši profesori su tu da Vam svojim iskustvom i znanjem pruže svu potrebnu pomoć u pohađanju nastave, istraživanju, analizama, kao i u kompletnom razumevanju tematike upravljanja projektima i menadžmenta u celini. Svi naši profesori i predavači, pored svojih diploma i radova (koje možete videti ovde), rade ili su radili na velikom broju projekata u IT, marketingu, finansijama i sl. i stekli su neophodno iskustvo koje Vam mogu preneti kroz predavanja.

Na našem fakultetu rade i predaju tri bivša dekana sa Univerziteta u Beogradu i mnogobrojni drugi profesori koji i dalje drže nastavu na nekom od državnih fakulteta.

Prof. dr Komlen Lalović
Doc. dr Sanja Stojanović
Prof.dr Biljana Viduka
Prof. dr Aca Jovanović – dekan PMC Fakulteta
Doc. dr Jasmina Đurašković
Prof. dr Jelena Vukonjanski Srdić
Prof. dr Obrad Čabarkapa
Prof. dr Mitar Kovač
Doc. dr Radmila Miković
Prof. dr Ljiljana Miletić
Doc. dr Miodrag Bogdanović
Doc. dr Milutin Pećić
Doc. dr Katarina Pavlović
Doc. dr Bojana Ostojić
Gordana Nikolić – predavač
dr Miloš Kostić
Doc. dr Filip Jovanović
Doc. dr Miodrag Vuković
Prof. dr Ivana Berić
Doc. dr Vesna Buha
Doc. dr Ljiljana Berezljev
Doc. dr Nebojša Đorđević
Doc. dr Svetlana Mitrović
Preuzmite odmah PMC informator potpuno besplatno