Studije
Fakultet za projektni i inovacioni menadžment je uredno akreditovan u Ministartstvu prosvete za osnovne, master i doktorske studije.

Želimo da našim studentima omogućimo obrazovni ciklus koji će dozvoliti da steknete kompletna znanja iz upravaljanja projektima i menadžmenta u celini, kako bi vam omogućili da izađete spremni na tržište sa znanjem koje se traži i u najkraćem roku se zaposlite u struci.

Preuzmite odmah PMC informator potpuno besplatno

Osnovne studije

Na našem fakultetu možete upisati jedan od dva akreditovana smera akademskih studija: Projektni menadžment i Informacione tehnologije.

Moguć je upis u I, II i III godinu osnovnih studija, kao i prelazak sa drugih fakulteta i visokih škola ukoliko se ispunjavaju uslovi za to. Prvu godinu studija mogu da upišu studenti koji imaju završenu četvorogodišnju srednju školu. Drugu godinu studija mogu da upišu studenti koji imaju završenu jednu godinu studija na nekom fakultetu ili visokoj školi i koji su kompletirali 60 ESPB bodova. Treću godinu studija mogu da upišu studenti koji imaju završene dve godine visoke škole ili studenti koji su završili dve godine fakulteta i kompletirali 120 ESPB bodova.

Akreditovani smerovi:
Cena osnovnih studija:
 • Projektni menadžment (školska 2024/25.):
  godina 1350 EUR u 12 rata / ukoliko se uplati u celosti prilikom upisa odobrava se popust i iznosi 1200 EUR
 • Informacione tehnologije (školska 2024/25.):
  godina 1650 EUR u 12 rata / ukoliko se uplati u celosti prilikom upisa odobrava se popust i iznosi 1450 EUR

Master studije

Na našem fakultetu možete upisati akreditovane master studije na smeru: Projektni menadžment.

U prvu godinu master studija mogu se upisati studenti koji su ostvarili 180 EPSB bodova (tri godine školovanja), a u drugu godinu master studija mogu se upisati studenti koji su ostvarili 240 EPSB bodova (četiri godine školovanja).

Student koji završi master akademske studije (120 ESPB) stiče stručni naziv: MASTER MENADŽER (180 + 120 ESPB)

Akreditovani smerovi:

 

Cena master studija:
 • Projektni menadžment (školska 2023/24.):
  1400 EUR / godina u 12 rata.

Doktorske studije

Na našem fakultetu možete upisati akreditovane doktorske studije na smeru: Projektni menadžment.

Doktorske studije traju tri godine. Na doktorske studije se mogu upisati studenti koji su ostvarili minimum 300 ESPB bodova.

Student koji završi doktorske studije stiče stručni naziv: DOKTOR NAUKA – MENADŽMENT I BIZNIS

Akreditovani smerovi:

 

Cena doktorskih studija:
 • Projektni menadžment:
  1950 EUR / godina u 12 rata.