Rasporedi

Raspored ispita u februarskom ispitnom roku možete preuzeti OVDE (novo).

Nastava u prolećnom semestru počinje 24. februara 2020. godine.

Raspored upisa ocena u januarskom ispitnom roku: Ispitni rok Jan 2020 – UPIS OCENA Novo

Ispitni rok januar 2020 – Konacan raspored ispita (NOVO – od 22.1.2020.god.)

Raspored kolokvijuma – januar 2020

  • Ispit iz izbornog predmeta Upravljanje kapitalnim projektima održaće se 22. februara 2020. god., u sali 5, sa početkom  u 9h.
  • Ispit iz predmeta Pravci razvoja projektnog menadžmenta, master akademskih studija, održaće se u subotu, 8. februara 2020. godine, u sali 7, sa početkom u 12 sati.
  • Nastava na doktorskim akademskim studijama, iz predmeta Metodologija naučno-istraživačkog rada, održaće se u subotu, 1. februara 2020. godine, od 12 sati, u sali 17.
  • Nastava iz predmeta Metodologija naučno-istraživačkog rada, održaće se u subotu, 1. februara 2020. godine, od 12 sati, u sali 17. Imajući u vidu važnost tema koje će biti obrađivane, pozivaju se studenti master akademskih studija da prisustvuju predavanju.
  • Ispit iz predmeta Savremeni menadžment, master akadekademskih studija, održaće se u subotu, 1. februara 2020. godine, u sali 7, sa početkom u 10 sati.