O Fakultetu za projektni i inovacioni menadžment

Naš fakultet pruža najsavremenija znanja iz oblasti upravljanja projektima i informacionih tehnologija i svojim studentima omogućava da postanu najbolji projektni menadžeri ili programeri, sposobni za rad na projektima iz različitih poslovnih sfera – kako u zemlji tako i u inostranstvu. Nudimo kompletan ciklus obrazovanja – osnovne, master i doktorske studije. 

Fakultet za projektni i inovacioni menadžment je član univerziteta EDUCONS sa svojstvom pravnog lica

Na našem fakultetu možete upisati jedan od dva akreditovana smera akademskih studija. 
Projektni menadžment
godina 1350 EUR u 12 rata / ukoliko se uplati u celosti prilikom upisa odobrava se popust i iznosi 1200 EUR (školska 2023/24.) 
Informacioni sistemi i razvoj softvera
godina 1650 EUR u 12 rata / ukoliko se uplati u celosti prilikom upisa odobrava se popust i iznosi 1450 EUR (školska 2023/24.)

Fakultet za projektni i inovacioni menadžment, pored upravljanja projektima, studentima daje široko znanje iz svih bitnih poslovnih oblasti (ekonomija, menadžment, finansije) i time im omogućava da u budućnosti lako menjaju poslove i interesovanja i postanu eksperti u onome što ih najviše interesuje. Nudimo i najmodernije studije iz Informacionih sistema i razvoja softvera – koje studente grade za trenutno najtraženiju profesiju – programer.

Preuzmite odmah informator Fakulteta potpuno besplatno
Prof. dr Petar Jovanović, osnivač

Prof. dr Petar Jovanović je diplomirao i magistrirao na Mašinskom fakultetu, a doktorirao na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu. Na FON-u je obavljao funkciju dekana u tri mandata.

Jedan od osnivača smera za menadžment na FON-u. Bio je šef katedre za Menadžment FON i rukovodilac Centra za upravljanje investicijama FON. Predavao je veliki broj predmeta, uključujući Upravljanje projektima, Upravljanje promenama, Strategijski menadžment i Upravljanje investicijama. Bio je gostujući profesor na Saobraćajnom fakultetu (Beograd), Mašinskom fakultetu (Beograd), Ekonomskom fakultetu (Niš).

Osnivač je Udruženja za upravljanje projektima Srbije (YUPMA). Individualni je član PMI (Project Management Institut) iz SAD i delegat IPMA (International Project Management Association). Član je BAM (British Academy of Management). Napisao je veći broj radova i knjiga iz menadžmenta i projektnog menadžmenta, a po njegovim knjigama se obučavaju generacije menadžera i projektnih menadžera. Definisao je, vodio i realizovao preko 300 seminara iz menadžmenta i projektnog menadžmenta, upravljanja investicijama i dr. a takođe i veliki broj projekata, studija i elaborata. Kao projektni menadžer vodio je više desetina većih i manjih projekata u zemlji i inostranstvu.

Akreditacije
Misija, vizija i ciljevi Fakulteta

MISIJA

Misija Fakulteta za projektni i inovacioni menadžment je da obrazuje, obučava i usavršava kadrove iz projektnog menadžmenta i informacionih tehnologija i stvara kompetentne projektne menadžere i inženjere informacionih tehnologija, sposobne da efikasno upravljaju i učestvuju u različitim poduhvatima i afirmišu profesije projektni menadžer i inženjer informacionih tehnologija. Takođe, da razvija metode, procedure i metodologije projektnog menadžmenta i tako unapređuje ovu specijalizovanu menadžment disciplinu, kao i da razvija nova znanja i kompetencije u razvoju informacionih sistema i projektovanju softvera. Utvrđena misija predstavlja podlogu za napore Fakulteta u ostvarivanju efekata neophodnih za opstanak i razvoj Fakulteta.

VIZIJA

Vizija Fakulteta za projektni i inovacioni menadžment je da postane vodeća visokoškolska ustanova iz projektnog menadžmenta i informacionih tehnologija na Balkanu sa vrhunskim nastavnim kadrom iz ovih oblasti. Fakultet teži da bude organizovana, savremena, efikasna i profitabilna ustanova čime se obezbeđuje zadovoljstvo zaposlenih i studenata.

CILJEVI

Ciljevi predstavljaju osnovu za donošenje odluka i vodič za obezbeđenje željene efektivnosti procesa rada.

Osnovni ciljevi Fakulteta za projektni i inovacioni menadžment su:

 1. Postizanje vrhunskog kvaliteta u obrazovanju projektnih menadžera i inženjera informacionih tehnologija
 2. Unapređenje kvaliteta postojećih studijskih programa
 3. Pokretanje studija na engleskom jeziku i studija na daljinu
 4. Unapređenje kvaliteta nastavnog i nenastavnog kadra
 5. Razvoj mladih saradnika i asistenata
 6. Poboljšanje kvaliteta nenastavne podrške osnovnim procesima na Fakultetu
 7. Obezbeđenje optimalnih uslova studiranja za studente
 8. Stvaranje efikasnog sistema organizacije i upravljanja
 9. Razvoj Fakulteta u skladu sa realnim potrebama tržišta
 10. Uspostavljanje i unapređenje saradnje sa projektno orijentisanim organizacijama i IT kompanijama
 11. Uspostavljanje i unapređene saradnje sa stranim visokoškolskim ustanovama
 12. Otvaranje novih odeljenja iz projektnog menadžmenta u zemljama regiona
 13. Unapređenje naučno-istraživačke i inovativne delatnosti Fakulteta
 14. Obezbeđenje stabilnih izvora finansiraіnja
Galerija