O Fakultetu za projektni i inovacioni menadžment

Naš fakultet pruža najsavremenija znanja iz oblasti upravljanja projektima i informacionih tehnologija i svojim studentima omogućava da postanu najbolji projektni menadžeri ili programeri, sposobni za rad na projektima iz različitih poslovnih sfera – kako u zemlji tako i u inostranstvu. Nudimo kompletan ciklus obrazovanja – osnovne, master i doktorske studije. 

Fakultet za projektni i inovacioni menadžment je član univerziteta EDUCONS sa svojstvom pravnog lica

Na našem fakultetu možete upisati jedan od dva akreditovana smera akademskih studija. 
Projektni menadžment
godina 990 EUR jednokratno / 1190 EUR u 12 rata
Informacioni sistemi i razvoj softvera
godina 1250 EUR jednokratno / 1450 EUR u 12 rata

Mogućnost pohađanja nastave subotom

Fakultet za projektni i inovacioni menadžment, pored upravljanja projektima, studentima daje široko znanje iz svih bitnih poslovnih oblasti (ekonomija, menadžment, finansije) i time im omogućava da u budućnosti lako menjaju poslove i interesovanja i postanu eksperti u onome što ih najviše interesuje. Nudimo i najmodernije studije iz Informacionih sistema i razvoja softvera – koje studente grade za trenutno najtraženiju profesiju – programer.

Preuzmite odmah informator Fakulteta potpuno besplatno
Prof. dr Petar Jovanović, osnivač

Prof. dr Petar Jovanović je diplomirao i magistrirao na Mašinskom fakultetu, a doktorirao na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu. Na FON-u je obavljao funkciju dekana u tri mandata.

Jedan od osnivača smera za menadžment na FON-u. Bio je šef katedre za Menadžment FON i rukovodilac Centra za upravljanje investicijama FON. Predavao je veliki broj predmeta, uključujući Upravljanje projektima, Upravljanje promenama, Strategijski menadžment i Upravljanje investicijama. Bio je gostujući profesor na Saobraćajnom fakultetu (Beograd), Mašinskom fakultetu (Beograd), Ekonomskom fakultetu (Niš).

Osnivač je Udruženja za upravljanje projektima Srbije (YUPMA). Individualni je član PMI (Project Management Institut) iz SAD i delegat IPMA (International Project Management Association). Član je BAM (British Academy of Management). Napisao je veći broj radova i knjiga iz menadžmenta i projektnog menadžmenta, a po njegovim knjigama se obučavaju generacije menadžera i projektnih menadžera. Definisao je, vodio i realizovao preko 300 seminara iz menadžmenta i projektnog menadžmenta, upravljanja investicijama i dr. a takođe i veliki broj projekata, studija i elaborata. Kao projektni menadžer vodio je više desetina većih i manjih projekata u zemlji i inostranstvu.

Akreditacije
Misija Fakulteta

Misija fakulteta je pružanje kompletnog teorijskog i praktičnog znanja iz oblasti upravljanja projektima, informatike i menadžmenta u celini. Jedan od bitnih ciljeva je i kreiranje najkvalitetnijih kadrova koji će u budućnosti moći da upravljaju velikim projektima u zemlji i time pomognu u njenom oporavku i razvitku.

Galerija